*Ластівочка з цертифікатом CIOFF? * Łastiwoczka z certyfikatem CIOFF?*

cioff

6 лютого 2016 р. запрашаме до Шпротавского Дому Культуры на годину 17.00, де одбуде ся концерт ЛАПіТ „Ластівочка” з Пшемкова. Ансамбль вкаже 90-минутовий проґрам, в котрым нанайдеме танці і сьпіванкы з цілой Лемковины, а такой інсценізацию обряду під наголовком „Лемківскы Очепины”, за котру ансамбль в 2013 р. дістал Бронзовий Топорец на 45. Медженародным Фестівалю Фолькльору Гірскых Земель в Закопанім. Концерт буде проходил в рамах еґзаміну до цертифікату CIOFF. Веце про медженародне стоваришыня за мотузком: CIOFF.

Най ім ся веде і каре!

Автор: Даніел Горошчак

ДАРМОВИЙ ВСТУП


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 lutego 2016 r. zapraszamy do Szprotawskiego Domu Kultury na godzinę 17.00, gdzie odbędzie się koncert ŁZPiT „Łastiwoczka” z Przemkowa. Zespół pokaże 90-minutowy program, w którym znajdziemy tańce i pieśni z całej Lemkowyny, a także inscenizację obrzędu pod tytułem „Łemkowskie Oczepiny”, za którą zespół w 2013 r. dostał Brązową Ciupagę na 45. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Koncert odbędzie się w ramach egzaminu do certyfikatu CIOFF. Więcej o tym międzynarodowym stowarzyszeniu w linku: CIOFF.

Niech im się wiedzie i darzy!

Autor: Daniel Horoszczak

WSTĘP DARMOWY