ZPiT Łastiwoczka i Łastiwczata na 38 Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie w Michałowie 3-5.08.2018r

Фотореляция з XXXVIII Лемківской Ватры на Чужыні – Михалів 03-05.08.2017 р

Fotorelacja z 1 dnia 03.08.2018r – Galeria 38 Watry fot. Mirosław Worhacz
Fotorelacja z 2 dnia 04.08.2018r – Galeria 38 Watry fot. Mirosław Worhacz

Czy pamiętasz Watrę z 2017r ? otwórz galerie z 2017r i sobie przypomnij lub sprawdź całą galerię

Czy masz w swoich prywatnych albumach stare zdjęcia z pierwszych Watr na Obczyźnie w Michałowie ?
Jeśli masz archiwalne zdjęcia i możesz się z nami podzielić proszę skontaktuj się z nami mailowo na watra@stowarzyszenielemkow.pl. Interesują nas szczególnie zdjęcia wykonane przed 2005r.

 

Stowarzyszenie Łemków jest organizatorem Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie
OKiS – Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest współorganizatorem Łemkowskiej Watry na Obczyźnie

 


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 roku, informujemy iż zarówno bierny jak i czynny udział w imprach organizowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Łemków oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Łemków np. lokalne koła .
jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację, videorelację oraz audiorelację na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenia Łemków

Więcej o RODO : https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt pod adresem email: info@stowarzyszenielemkow.pl

Згідно з Розпоряджыньом Европского Парламенту і Рады (ЕС) 2016/679 з дня 27 квітня 2016 р. про Охорону Персональных Даных (General Data Protection Regulation), котре зачало обовязувати 25 мая 2018 р., інформуєме, што участ в подіяx веденых Головным Зарядом Стоваришыня Лемків та другых орґанізацийных єдиниц Стоваришыня Лемків  є заєдно Вашом згодом на реґіструваня выгляду Вашой особы, через фотореляциі, відеореляциі та авдіореляциі для потреб інформацийно-промоцийных діянь,

Веце: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

Звіданя в тій справі мож присылати на мейльовий адрес: info@stowarzyszenielemkow.pl

 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016r