Ансамбль Ластівочка - Zespół Łastiwoczka

28. Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”

28. Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”

29 sierpnia 2020 r. Łastiwczata wzięły udział w Koncercie Galowym 28 Festiwalu Grup Śpiewaczych Ziemia i Pieśń, zorganizowany przez Szprotawski Dom Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz Urząd Miejski w Szprotawie. Za występ Łastiwczata otrzymały nagrodę dla najlepszego zespołu w kategorii dziecięco-młodzieżowej, oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Pawła Chylaka, radnego Rady PowiatuWięcej o28. Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”[…]