Наша Істория / Nasza Historia

Наша Істория / Nasza Historia

Наша місия і пасия то одбудова культурной дідовизны нашых предків, котры были выселены в 1947 р. вчас беззаконной Акциі Вісла, пак оселены на західніх землях Польщы. Не вдало ся вбити духа нашой культуры в нелегкым повоєнным періоді. Днес гордо презентуєме спадковину нашых предків, головно через спів і танці в традицйным і модерным виді.

Ластівочка то ансамбль, до котрого приналежыт тіж наймолодша ґрупа пісні і танця Ластівчата. Наймолодшы члены ґрупы Ластівчата не мают ани шытрьох років. Ластівчата то ґрупа чудовых діти, завдякы котрым наша памят перетырват дальшы поколіня.

Веце на тему нашого ансамблю найдете в секциі Про нас.

Просиме на наш фанпейдж в сіти Фейсбук , де найдеш свіжы інформациі про нашу активніст.

Jesteśmy zespołem sławiącym pieśń i nutę łemkowską, łemkowski taniec oraz łemkowską kulturę.

Naszą misją i pasją jest odbudowa dziedzictwa kultury naszych przodków, którzy wysiedleni w czasie przymusowej Akcji „Wisła” w 1947 r. osiedli na ziemiach zachodnich. Nie udało się zabić ducha Naszej Kultury w ciężkich czasach powojennych a dziś z dumą prezentujemy spuściznę Naszych Przodków poprzez śpiew i taniec w tradycyjnej i nowoczesnej odsłonie.

Łastiwoczka to zespół, w skład którego wchodzi również najmłodsza grupa pieśni i tańca Łastiwczata. Najmłodsi członkowie grupy Łastiwczata nie mają więcej niż 4 lata. Łastiwczata to grupa wspaniałych dzieciaków, dzięki którym nasza pamięć przetrwa kolejne pokolenia.

Więcej na temat naszego zespołu znajdziesz w sekcji O nas


Zapraszamy na naszą stronę Facebook, gdzie znajdziesz najświeższe informacje o naszej aktywności.

Taniec i Śpiew jest naszą miłością

Ostatnie wpisy