Teksty piosenek dla Łastiwczat

SZCZEDRYJ WECZER , DOBRY WECZER NEBO JASNIST WZORY WKRYLY NASZU ZEMLU OŚWITYLY Czytaj więcej …

TAM NA LEMKOWYNI TAM NA LEMKOWYNI POMEDŹE HORAMY -3x BYŁO SOJ SELECZKO ZWANE Czytaj więcej …

TAM ZA LISOM ZA LISOM ZA LISOM OJ JAK TAM WESEŁO (2x) PIDU PODYWLUSIA PIDU Czytaj więcej …

TEMNEŃKAJA NIĆKA 1. TEMNEŃKAJA NIĆKA, CIŁY ŚWIT ZAKRYŁA TEMNEŃKAJA NIĆKA, Czytaj więcej …

TIAŻKO ŻYTY NA CZUŻYNI 1. Tiażko żyty na czużyni tiażko tu prywykaty a Czytaj więcej …

Vyroslam divočka, jak kvitočka v poli Vyrosla ‚m divočka, jak kvitočka v poli Czytaj więcej …

CY TEBE HANIĆKO 1.Cy tebe Hanićko diably maluwaly że do twoich biłych lyczok Czytaj więcej …

DROTAR 1. HODYŁ DROTAR OT CHYŻY DO CHYŻY HORCI DROTUWATY WELKY MAŁY DROTUWAŁ Czytaj więcej …

HANIĆKA 1.Haniczka mi meno, Haniczka mnia zwiiijte, heja, hoja ja diłka fajneńka,Czytaj więcej …

IDE ŚWIATYJ MYKOŁAJ 1.Ide Światyj Mykołaj z wysokoho neba Nese nam darunky jaky Czytaj więcej …

IDU DOMIŁ IDU Idu domił idu, doma nia czekajut Bo moja mamoczka, bo mojaCzytaj więcej …

JA SOJ CHŁOPEC Z KAPUSZAN NE MAM ŻENY LEM JEM SAM JA SOJ CHŁOPEC Z KAPUSZAN Czytaj więcej …

KURKA MAŁA BABA KURU KURKA SIA NE NESŁA WZIAŁA BABA CZUBATEŃKU NA BAZAR PONESŁA Czytaj więcej …

LEMKOWYNO KRAJU RIDNYJ 1.LEMKOWYNO KRAJU RIDNYJ NYHDA TEBE NE ZABUDU CY W Czytaj więcej …

OJ ZAHRAŁA MUZYKA, MUZYCZEŃKA 1) Oj zahrała muzyka , muzyczeńka zahrała , zahrała.Czytaj więcej …

RUSYN JA RUSYN BYŁ JESM I BUDU JA RODYŁ SIA RUSYNOM CZESNY MOJ ROD NE ZABUDU Czytaj więcej …