44. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu – wyniki konkursu zespołów

Regionalny Ośrodek Kultury informuje:

44. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu – wyniki konkursu zespołów

PROTOKÓŁ
44. Festiwalu Folkloru Górali Polskich – Żywiec 2013 r.

Festiwal odbył się w dniach od 27 do 31 lipca 2013 roku.

W Festiwalu udział wzięło 20 zespołów.

Zespoły oceniało Jury Festiwalu w składzie:

Małgorzata Kiereś – etnograf, przewodnicząca komisji
Lidia Czechowska – choreograf
Jan Karpiel Bułecka – muzyk, folklorysta
Adam Adamowski – choreograf
dr Stanisław Strączek – muzyk
Czesław Węglarz – muzyk
Kazimiera Koim – sekretarz komisji

Zespoły uczestniczące w konkursie Festiwalu Folkloru Górali Polskich:
BABIOGÓRZANIE-POLANA MAKOWSKA – Zespół Regionalny z Makowa Podhalańskiego z programem pt.: „Na szałasach”,
DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA – Złotnicki Zespół Górali Czadeckich ze Złotnika z programem pt.: „Przygotowanie młodych do ślubu”,
DOLINA POPRADU – Zespół Regionalny z Piwnicznej-Zdroju z programem pt.: „Świenty Scepon u Łazanuf”,
ISTEBNA – Zespół Regionalny z Istebnej z programem pt.: „Miyszani owiec na Dupnym”,
JAKUBKOWIANIE – Zespół Regionalny z Łososiny Dolnej z programem pt.: „Skubacka u Jana”,
JUZYNA – Zespół Regionalny z Zawoi z programem pt.: „Zielone Świątki”,
KASINIANIE-ZAGÓRZANIE – Zespół Regionalny z Kasiny Wielkiej z programem pt.: „Witacka stryka”,
KONIAKÓW – Zespół Regionalny z Koniakowa z programem pt.: „Stawiani moja”,
KOWALNIA – Zespół Regionalny ze Stróż z programem pt.: „Przyjazd Józka z Ameryki”,
LIMANOWIANIE – Zespół Regionalny im. Ludwika Mordarskiego z Limanowej z pro-gramem pt.: „Po zbiórkach”,
ŁASTIWOCZKA – Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca z Przemkowa z programem pt.: „Łemkowskie oczepiny”,
OLDRZYCHOWICE – Zespół Regionalny z Oldrzychowic z programem pt.: „Powita-nie arcyksięcia Rudolfa na rynku w Wendryni”,
PRZYSZOWIANIE – Zespół Regionalny z Przyszowej z programem pt.: „Wincha”,
REGLE – Zespół Regionalny im. Jana Jędrola z Poronina z programem pt.: „Przenosiny”,
ROMANKA – Zespół Regionalny z Sopotni Małej z programem pt.: „Noc Świętojańska w Sopotni Małej”,
SKALNIK – Zespół Regionalny z Kamionki Wielkiej z programem pt.: „Wiecha. Imieniny sołtysa Stanisława”,
SPOD KICEK – Zespół Regionalny z Mordarki z programem pt.: „Rekruci”,
ŚWARNI – Zespół Regionalny z Nowego Targu z programem pt.: „Fakły”,
WATRA – Zespół Górali Czadeckich z Brzeźnicy z programem pt.: „Ostatki”,
ZBYRCOK – Zespół Regionalny ze Słopnic z programem pt.: „Przygon owiec z szałasu”.

Po obejrzeniu wszystkich programów jury przyznało następujące nagrody regulaminowe, których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
“Złote Żywieckie Serce” i 10.000,00 zł
“Srebrne Żywieckie Serce” i 8.000,00 zł
“Brązowe Żywieckie Serce” i 6.000,00 zł
4 nagrody regulaminowe dla zespołów po 3.000,00 zł
5 nagród indywidualnych dla instruktorów po 760,00 zł
Ogółem pula nagród wynosi 39.800,00 zł

Po wnikliwej analizie zaprezentowanych przez zespoły programów jury przyznało nagrody, które otrzymują:

„Złote Żywieckie Serce” i nagrodę 10.000,00 zł

Zespół Regionalny Dolina Popradu z Piwnicznej-Zdroju z programem pt.: „Świenty Scepon u Łazanuf”

„Srebrne Żywieckie Serce” i nagrodę 8.000,00 zł

Zespół Regionalny Regle im. Jana Jędrola z Poronina z programem pt.: „Przenosiny”

„Brązowe Żywieckie Serce” i nagrodę 6.000,00 zł

Zespół Regionalny Istebna z Istebnej z programem pt.: „Miyszani owiec na Dupnym”

Nagrody regulaminowe za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 3.000,00 zł każda, otrzymują:

Zespół Regionalny Oldrzychowice z Oldrzychowic (Republika Czeska) z programem pt.: „Powitanie arcyksięcia Rudolfa na rynku w Wendryni” – za sposób zaprezentowania tradycyjnego folkloru tanecznego oraz za męski śpiew.

Zespół Regionalny Przyszowianie z Przyszowej z programem pt.: „Wincha” – za tradycyjne tańce z zachowaniem elementów obyczajowości, jaka towarzyszyła zabawie.

Zespół Regionalny Kasinianie-Zagórzanie z Kasiny Wielkiej z programem pt.: „Witacka stryka” – za piękny, tradycyjny śpiew.

Zespół Regionalny Limanowianie im. Ludwika Mordarskiego z Limanowej z programem pt.: „Po zbiórkach” – za tradycyjny sposób prezentacji tańców swojego regionu oraz zróżnicowany strój.

Nagrody instruktorskie dla instruktorów zespołów po 760,00 zł każda, decyzją jury otrzymują:

Józef Tokarczyk z Regionalnego Zespołu Spod Kicek z Mordarki

Sławomir Bryniak z Regionalnego Zespołu Jakubkowianie z Łososiny Dolnej

Tomasz Hornik z Regionalnego Zespołu Śwarni z Nowego Targu

Urszula Gruszka z Regionalnego Zespołu Koniaków z Koniakowa

Wanda Bucka z Regionalnego Zespołu Juzyna z Zawoi

Na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zostały wy-typowane następujące zespoły:

Zespół Regionalny Dolina Popradu z Piwnicznej-Zdroju z programem pt.: „Świenty Scepon u Łazanuf”

Zespół Regionalny Regle im. Jana Jędrola z Poronina z programem pt.: „Przenosiny”

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Łastiwoczka z Przemkowa z programem pt.: „Łemkowskie oczepiny”

Jako zespół rezerwowy jury wytypowało:

Zespół Regionalny Istebna z Istebnej z programem pt.: „Miyszani owiec na Dupnym”

Komisja postanowiła przyznać dyplom uznania dla Regionalnego Zespołu Kowalnia ze Stróż za charakter i wykonanie tańców pogórzańskich.

W tegorocznym Festiwalu Folkloru Górali Polskich brały udział prawie wszystkie grupy etnograficzne Karpat Polskich za wyjątkiem Orawy i Spisza. W festiwalu uczestniczyli także górale czadeccy i Łemkowie.
Znakiem szczególnym, podkreślającym przynależność do określonej grupy góralskiej, była wielka różnorodność prezentowanych strojów ludowych.
Tematyka programów prezentowana przez zespoły, obejmowała różnorodne aspekty dorocznej obrzędowości (m. in. stawianie moja, kolędowanie, zwyczaje szałaśnicze), jak również obrzędowości rodzinnej (wesela, przenosiny).
Programy wszystkich zespołów przygotowane przez instruktorów były omawiane z członkami komisji festiwalowej, na specjalnie zorganizowanych dla nich konsultacjach. Z rozmów tych wynika, iż zespoły potrzebują pomocy merytorycznej specjalistów: choreografów, muzyków, etnografów i folklorystów, podczas budowania pro-gramów na festiwal.
Największe trudności zespołom sprawiały sposób i umiejętność przedstawiania wybranego materiału repertuarowego na scenie, dobór pieśni oraz emisja głosu i czystość intonacyjna.
Komisja dziękuje serdecznie instruktorom za merytoryczne i artystyczne przy-gotowanie nowych programów na konkurs.
Ze względu na wysoki poziom artystyczny prezentowanych programów jury prosi organizatorów o podwyższenie puli nagród dla zespołów uczestniczących w festiwalu.
Komisja dziękuje organizatorom za bardzo dobre nagłośnienie estrady festiwalowej.

Organizacja Festiwalu Folkloru Górali Polskich zdaniem komisji była bardzo dobra, za co wyraża podziękowanie dyrekcji i pracownikom Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz dyrekcji i pracownikom Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

Żywiec, 1 sierpień 2013