Łastiwoczka na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

W dniu 28 sierpnia 2021 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Łastiwoczka z Przemkowa wystąpił na 55 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jest to cykliczna impreza, której zadaniem jest promowanie kultury ludowej i folkloru. Festiwal zapoczątkowany w 1966 roku to rodzaj konkursu, w którym rywalizują między sobą kapele i śpiewacy ludowi z całej Polski.

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym uznawany jest za najważniejsze, prestiżowe spotkanie śpiewaków i kapel ludowych w Polsce. Na ten krótki czas rynek i okolice tego małego, malowniczego miasta zapełniają się licznymi muzykami i kapelami, a oprócz występów na scenie, imprezie towarzyszy jarmark. W konkursie biorą udział kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu, instrumentaliści soliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy – soliści oraz zespoły śpiewacze. Celem festiwalu jest przegląd, popularyzacja, ochrona oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Impreza ma charakter konkursu. Podczas tego konkursu wybrani są i nagradzani najlepsi artyści wykonujących tradycyjny folklor muzyczny, prezentowany z zachowaniem repertuaru i cech stylu regionalnego.

Biorą w niej udział kapele ludowe, instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy i zespoły śpiewacze, których repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu kraju. Festiwalowi, na którym rokrocznie spotyka się około 700 artystów, towarzyszą Targi Sztuki Ludowej organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

W tym roku w konkursie wystartowało 26 kapel, 27 zespołów śpiewaczych, 13 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków oraz 24 grupy w konkursie „Mistrz i Uczeń”. Do grona uczestników zaproszony został nasz ZPiT Łastiwoczka z Przemkowa, który uznawany jest przez antropologów kultury za zespół szczególnie autentyczny, prezentujący dorobek kulturalny przodków w niezmienionej formie.

Na Festiwalu wystąpił męski skład zespołu: Daniel Horoszczak, Eugeniusz Klinkiewicz, Andrzej Nowak, Adam Polanowski, Andrzej Peregrym, Andrzej Chomiak, Roman Zakharczyszyn. Opiekunem zespołu jest Eugeniusz Habura. Zespół zaśpiewał a’capella, czyli bez instrumentów, wielogłosowo trzy utwory ze swojego repertuaru: „Ponyże murawy”, „Tam na hori liszczyna”, „A w misteczku Beresteczku”, za co zdobył wyróżnienie. Utwory zaśpiewane podczas występu konkursowego zostały nagrane raz jeszcze w studiu nagrań programu drugiego Polskiego Radia wraz z dodatkowym utworem „Koszuleńka”.

Za sukces należy uznać już samo zaproszenie Zespołu do uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu. Tym bardziej jako zespół jesteśmy usatysfakcjonowani zdobyciem wyróżnienia wśród tak licznej grupy uczestników.

Obejrzyj galerię zdjęć

Tekst: Andrzej Kowalski, zdjęcia: Eugeniusz Habura